Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Modificări în contractul-tip de acordare a asistenţei medicale

Mai multe modificări în contractul-tip de prestare a serviciilor medicale în cadrul asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) au fost aprobate în şedinţa de miercuri, 11 ianuarie, a Guvernului.

Astfel, contractul-tip dintre Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi instituţiile medico-sanitare contractate a fost completat cu prevederi ce stabilesc responsabilităţi clare pentru subiecţii implicaţi în procesul de contractare a serviciilor medicale.

Una dintre prevederi se referă la faptul că toţi prestatorii de servicii medicale, indiferent de tipul de asistenţă acordat, vor fi obligaţi să asigure aprovizionarea cu medicamente şi existenţa în stoc a produselor farmaceutice. Până în prezent, această obligaţie viza doar prestatorii de asistenţă medicală spitalicească. Suplimentar, sunt prevăzute noi responsabilităţi pentru prestatori în caz de neexecutare a contractelor.

O altă modificare ţine de reglementarea generală a procesului de raportare şi facturare pentru toate tipurile de servicii medicale contractate de CNAM.

Ajustarea contractului–tip rezultă şi din amendarea Legii privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, prin care CNAM a fost lipsită de dreptul de control. Urmare a acestei modificări, CNAM va evalua şi monitoriza executarea contractului încheiat cu instituţia medico-sanitară.

Modificările la contractul–tip au fost efectuate cu scopul de a eficientiza activitatea sistemului asigurării obligatorii de asistenţă medicală.