Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Raportul privind executarea fondurilor AOAM pentru 2017, aprobat de Consiliul de administraţie al CNAM

Consiliul de administraţie al Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină (CNAM) a aprobat în şedinţa sa de vineri, 27 aprilie, raportul privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală (AOAM) pentru anul 2017.

Potrivit documentului, în fondurile AOAM au fost acumulate venituri în sumă de peste 6 mlrd 256 mln lei, în creştere cu 8,5% faţă de anul precedent. Cea mai mare parte (56,6%) din totalul acumulărilor a revenit primelor de asigurare sub formă de contribuţie procentuală, după care urmează transferurile de la bugetul de stat (40,4%) pentru persoanele asigurate de Guvern şi primele AOAM în sumă fixă (1,7%).

În comparaţie cu 2016, încasările primelor AOAM în cotă procentuală au crescut cu 12,3%, ca urmare a majorării fondului de remunerare a muncii la nivel de ţară. Anul trecut a fost înregistrată şi o majorare cu 22,3% a acumulărilor din primele în sumă fixă.

În acelaşi timp, cheltuielile din fondurile AOAM au constituit aproape 6 miliarde 261 milioane de lei, iar deficitul înregistrat la finele lui 2017 a fost acoperit din contul soldului cumulativ existent la începutul anului curent.

Cele mai multe mijloace financiare, aproape 6 miliarde 163 de milioane (98,4%) din totalul cheltuielilor, au fost alocate din fondul de bază, destinat achitării serviciilor medicale curente. Această cifră este în creştere cu 10,6% faţă de 2016. Mai mult de jumătate (50,6%) din mijloacele financiare ale fondului de bază a fost alocată pentru asistenţa medicală spitalicească, iar pentru asistenţa medicală primară – 30,5%, dintre care cca 28% reprezintă banii pentru medicamentele compensate.

Majorarea alocărilor financiare și eficientizarea metodelor de plată în asistența medicală spitalicească a permis creșterea numărului de cazuri tratate în cadrul programelor speciale (operaţii de cataractă, cardiace minim-invazive, protezare de şold şi genunchi etc.). În 2017 cheltuielile pentru cazurile tratate în cadrul acestor programe au fost de aproape 284 de milioane de lei, cu circa 59 de milioane mai mult comparativ cu anul precedent.

În structura cheltuielilor efectuate în 2017 din fondul de bază, cea mai mare creştere (cu 20,4%) comparativ cu anul precedent i-a revenit celor pentru acordarea serviciilor medicale de înaltă performanţă, adică de diagnostic şi tratament costisitoare, cum ar fi tomografia computerizată, radiografia digitală, ecografia etc. Mijloacele băneşti valorificate anul trecut pentru realizarea acestora au depăşit 190 de milioane de lei.

În 2017, CNAM a finanţat în premieră procedurile de fertilizare in vitro pentru cuplurile în care ambii parteneri sunt asigurați medical, în acest scop fiind alocaţi peste 951 de mii de lei.

Din fondul de dezvoltare au fost efectuate cheltuieli în sumă de peste 18 milioane de lei, cea mai mare parte a acestora fiind direcționată pentru dotarea instituţiilor medicale publice cu utilaj și dispozitive medicale. În comparaţie cu anul 2016, cheltuielile respective s-au majorat cu 45,2%.

Alocările din fondul măsurilor de profilaxie au constituit şase milioane de lei, dublu faţă de suma valorificată în anul precedent. Aceste mijloace au fost alocate pentru procurarea vaccinurilor, realizarea activităţilor de promovare a unui mod sănătos de viaţă, de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire etc. În 2017, în cadrul primei ediţii a concursului de selectare a proiectelor de profilaxie şi prevenire a riscurilor de îmbolnăvire finanţate din fondul măsurilor de profilaxie al CNAM au fost acoperite financiar două proiecte de prevenire a HIV/SIDA în grupurile cu risc sporit de infectare.

În cadrul aceleiaşi şedinţe, membrii Consiliului de administraţie al CNAM au luat act de propunerile de modificare a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală. Potrivit acestora, soldurile de mijloace băneşti ale fondurilor AOAM, formate la începutul anului de gestiune, pot fi repartizate între fonduri prin decizia Consiliului de administraţie al CNAM.

Raportul privind executarea fondurilor AOAM pentru anul 2017, precum şi modificările Legii cu privire la asigurarea obligatorie de asistenţă medicală urmează a fi prezentate Guvernului spre aprobare.