Compania Naţională de Asigurări în Medicină

Fideli sănătăţii tale

 
 

Veniturile şi cheltuielile fondurilor AOAM la data de 1 mai 2018

Compania Naţională de Asigurări în Medicină (CNAM) a acumulat, în primele patru luni ale anului curent, în fondurile de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) venituri de peste 2 miliarde 194 milioane de lei, ceea ce constituie circa 104,2% faţă de suma planificată.
Principala sursă de venituri o reprezintă contribuţiile procentuale din salariu şi din alte recompense, în volum de peste 1 miliard 185 milioane de lei, după care urmează transferurile din bugetul de stat – 909 milioane de lei, şi primele de asigurare medicală obligatorie în sumă fixă – aproape 94 de milioane.
În perioada ianuarie-aprilie 2018, CNAM a transferat instituţiilor medico-sanitare contractate circa 1 miliard 900 milioane de lei.  

  Sursa de venituri

Planificat

Executat

Raportul executat faţă de planificat

mln lei

mln lei

%

Prime AOAM în formă de contribuţie procentuală din salariu şi din alte recompense

1 119,5

1 185,3

105,9

Prime AOAM în sumă fixă

     75,9

93,8

123,6

Transferuri din bugetul de stat

      909,3 

909,3

100

Alte venituri

        2,0

6,1

de 3 ori

Total venituri

    2 106,8

2 194,5

             104,2